Ukrainian Flags

תושבות זמנית באוקראינה

תושבות ארעית של אוקראינה מעניק לך נוחות מירבית בכניסה והשהייה שלך במדינה זו. כמוכן, ההיתר מעניק הטבות שונות, ולעיתים הוא הכרחי בשביל ביצוע של פעולות שונות. אם אתם מבקרים במדינה זו או מקיימים בה פעילות עסקית ראוי שיהיה בידיכם היתר שהייה כדין וכחוק ואנחנו יודעים לסייעם לכם בעניין זה במהירות ובמקצועיות.

  • Logo-02
  • Instagram

מדוע את/ה זקוק/ה לתושבות ארעית באוקראינה?

1. מעבר ללא הפרעה בגבול האוקראיני.

2. קבלת שירות מלא בבנקים באוקראינה.

3. אפשרות להביא את רכבכם לשטחה של אוקראינה.

4. הטבות פנסיוניות.

5. שהייה לתקופה בלתי מוגבלת במדינה.

6. הזכות להעסקה חוקית.

7. הזכות לחינוך.

תהליך קבלת התושבות זמנית באוקראינה:

שלב 1 - קבלת ויזה D-10

כדי לקבל היתר שהייה זמני על המבקש/ת להגיע לביקור במרכז אשרות או בשגרירות אוקראינה בכל מדינה פרט לאוקראינה.

בתל אביב מקבלים בקשות ויזה במרכז אשרות ברחוב מנחם בגין 144, מגדל מידטאון, קומה 47. 

המסמכים הנדרשים לקבלת ויזה ( זו הרשימה הרשמית):

- דרכון

- שאלון מלא

- 4 תמונות 45 * 35 ס"מ

- ביטוח למשך 90 יום (חייב לכסות את תקופת הויזה) עם כיסוי מינימלי של 30,000 אירו + COVID (נוכל להכווין אתכם)

- הזמנה של ארגון ציבורי - מקורי

- מסמכי רישום של הארגון ציבורי + העתקים

- אגרה קונסולרית ותשלום לשירותי מרכז האשרות (בהליך לא מזורז כ 80, בהליך מזורז כ 150 דולר) (משולם במרכז האשרות)

- הצהרת בנק לגבי יתרה מינימלית קיימת של לפחות 4500 דולר ארה"ב או בכל מטבע אחר.

בנוסף מבקשים תעודת לידה ותעודת שינוי שם / שם משפחה, אם היה שינוי.

תהליך הכנת היישום ורישום מרכז האשרות

המומחה שלנו ימלא עבורך שאלון ויגיש אותו באופן מקוון למרכז האשרות, וכן יקבע עבורך פגישה לביקור.

לשם כך עלינו לקבל ממך את המידע הבא לכתובת הדואר info@borochovich.com:

1- תרגום הדרכון לשפה האוקראינית (נוכל לסייע בתשלום נוסף)

2- לאום בלידה

3- מצב משפחתי: רווק / נשוי / גרוש / אלמן

4- כתובת מלאה בישראל כולל מיקוד באנגלית

5- אימייל

6- מספר טלפון 

7- האם יש אזרחות או אישור שהייה במדינות שאינן ישראל. אם כן, איזו מהן, העתק של המסמך הרשמי.

8- משלח יד

9- שם החברה, כתובת מלאה, טלפון, דואר אלקטרוני - הכל באנגלית

10- האם היו אשרות אוקראיניות בשלוש השנים האחרונות. אם כן תקופת תוקף מ ... עד ...

11- תאריך ושעה מבוקשים לביקור במרכז האשרות.

12- תאריך ביקור מתוכנן באוקראינה (מיום זה תונפק ויזה)

13- ארץ ועיר לידה.

14- תמונת פספורט 45 * 35 ס"מ.

15- האם היו כניסות לשטחים הכבושים של אוקראינה לאחר 10.06.2015. אם כן, היה צריך להיות מעבר רשמי, תמונה של המעבר.

אם המבקש יעתור לשינוי תאריך ביקורו במרכז האשרות זה יתבצע בתשלום נוסף.

אופן הגשת המסמכים למרכז האשרות:

1- המבקש/ת מגיע/ה ביום ובשעה שנקבעו עם חבילת המסמכים המלאה (הרשימה לעיל);

2- ניגש/ת לעובד מרכז האשרות ומקבל/ת קבלה לתשלום בגין שירותים ואגרות עבור הוצאת ויזה;

3- משלם/ת עבור השרות במקום או עובד במרכז האשרות יכוון למקום בו ניתן לשלם;

4- למסור את הקבלה ואת חבילת המסמכים לעובד מרכז האשרות, לקבל אישור מסירת המסמכים. יש לצלם את הקבלות לתשלום והגשת המסמכים לכל מקרה.

5- לשוב למרכז האשרות לאחר 5 או 10 ימי עבודה כדי לקבל את הדרכון עם אשרה המודבקת בדרכון וביטוח.

שלב 2 - קבלה בפועל של היתר השהייה זמני :

1- הגיעו לשטחה של מדינת אוקראינה במהלך תקופת הויזה (לא יאוחר מחודש לפני תפוגתה);

2- הגישו מועמדות לשירות ההגירה באוקראינה עם חבילת מסמכים לקבלת היתר השהייה. המומחים שלנו יכינו את חבילת המסמכים החדשה הנדרשת לשירות ההגירה, יקבעו פגישה וילוו אתכם ביום ובשעה שנקבעו;

3- לאחר 15 ימי עבודה, פנה לשירות ההגירה לאיסוף היתר השהייה שלך. (בתשלום ניתן להאיץ את התהליך).

עד המפתח

שלבים 1 ו - 2

1300 €

התהליך החלקי

רק שלב 2

600 €

פרטי התקשרות

אנו תמיד שמחים לפניות חדשות.

בואו נהיה קשר!

+972(0)524811505